VỀ YASUKUNI KOMUTEN

Nhà mẫu kiểu Nhật hiện đại Yasukuni Komuten dự kiến xây dựng ở Việt Nam

Yasukuni Komuten là công ty chuyên xây dựng nhà hiện đại tại Nhật Bản, bao gồm xây dựng cả tòa nhà hoặc thiết kế nội thất kiểu Nhật.

Yasukuni Komuten đang được tỉnh Hiroshima, Nhật Bản hỗ trợ để đầu tư vào Việt Nam. Từ tháng 4/2020, Yasukuni Komuten đặt văn phòng đại diện tại tòa nhà Khải Xuân, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội và chọn công ty Nhật Nam là đại diện độc quyền tại Việt nam.